top of page
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на „АЛЕТА” ЕООД

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за защита на личните данни на агенция за преводи и легализация „Алета“, тъй като тя съдържа важна информация за това как събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни.

 

Какви лични данни събираме и съхраняваме

„Лични данни“ представлява информацията, която Ви идентифицира, като имена, телефонни номера, имейл, адрес, ЕГН, данни от Вашите документи за самоличност, образователен статус, здравословно състояние и други.

Ние получаваме достъп до Вашите лични данни основно по два начина:

  • Вие ни ги предоставяте в документите и текстовете за превод, когато проявявате интерес към нашите услуги;

  • Вие ни ги предоставяте, когато проявявате интерес към сътрудничество с нас.

 

Как обработваме и съхраняваме Вашите лични данни

Ние обработваме и съхраняваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с изискванията на местното и европейско законодателство и по-специално на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 26 април 2016 г. с цел защита на нашия легитимен интерес да Ви предоставяме услугите и/или сътрудничеството, от които се интересувате.

Ние съхраняваме Вашите лични данни на хартиен и/или електронен носител при адекватни мерки за сигурност и конфиденциалност с цел по-добро проследяване и по-високо качество на извършваните от нас услуги и/или сътрудничество.

Вашите лични данни могат да бъдат използвани и за предоставяне на информация за наши продукти, услуги или промоции, в случай че сте дали Вашето изрично съгласие за това.

 

Срок на обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 (пет) години след датата на изпълнение на последната заявена от Вас поръчка или за по-дълъг срок, ако такъв е необходим по други причини, например правна защита. Когато подавате поръчка за изпълнение на услуга на хартиен или електронен носител Вие се съгласявате с горепосочения срок на съхранение, както и със събирането, обработката и съхранението на Вашите лични данни от наша страна, което е необходимо, за да Ви предоставяме висококачествени услуги.

 

Разкриване на Вашите лични данни пред трети страни

В процеса на изпълнение на поисканата от Вас услуга и/или сътрудничество е възможно да споделим Вашите лични данни с трети страни – наши подизпълнители или партньори. Споделянето с трети страни се извършва единствено за целите на предоставяне на услугата/сътрудничеството, като нашите подизпълнители и партньори се ангажират с адекватни мерки за защита на Вашите лични данни.

Личните ви данни могат да бъдат разкривани пред трети страни и в случаите, когато това е регламентирано от закона, когато бъде изискано от компетентен държавен орган или когато е необходимо за правната защита на агенцията.

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни за техни маркетингови цели.

 

Вашите права във връзка с Вашите лични данни

-              право на достъп до Вашите личните данни

-              право на коригиране в случай на установени неточности

-              право на заличаване на Вашите лични данни, освен когато сме задължени да ги съхраняваме за определен законов срок

-              право на възражение срещу предоставянето на Вашите лични данни на трети лица, освен когато това е необходимо условие за предоставяне на услугата и/или сътрудничеството, от които се интересувате

-              право да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да се обработват за целите, за които сте дали съгласие

-              право на преносимост на данните, ако е приложимо

 

За въпроси относно защитата на Вашите лични данни можете да се обръщате към нас на info@aletabg.com

bottom of page