top of page
Цени за превод

Цените за писмени преводи се формират на базата на брой страници от преведения текст. Една страница е 1800 символа, включително интервалите, и се изчислява чрез функцията Word Count на MS Word. Цените за превод подлежат на договаряне в случай на големи обеми.


Редовните ни клиенти могат да се възползват от специални преференциални цени. Ще се радваме да обсъдим с вас какви са потребностите ви от преводачески услуги и да договорим най-добрите условия.

Цени за писмени преводи

в BGN с включени 20% ДДС

Забележки:
- Цената за превод е за 1800 символа, включително интервалите, за обикновена поръчка със срок на изпълнение 4 работни дни, следващи датата на потвърждение, при максимален обем 6 страници на ден. Цената включва превод от един преводач + проверка на фактологическите данни от втори преводач; 

- Редакция от втори преводач: +50% върху цените в таблицата; 

- Минималната цена на една поръчка за превод е равна на цената на една страница;
- Цената за предпечат е за 1 страница за обикновена поръчка със срок на изпълнение 4 работни дни, следващи датата на потвърждение, при максимален обем 6 страници на ден;
- Бърза поръчка: +50% върху цените в таблицата със срок на изпълнение 24 часа при максимален обем 6 страници или 7-8 страници на ден за договорения срок;
- Експресна поръчка: +100% върху цените в таблицата със срок на изпълнение 6 работни часа при максимален обем 6 страници или 9+ страници на ден за договорения срок.

Цени за устни преводи

Ценообразуването при устни преводи е базирано на следното:

 

- Устните преводи се таксуват на цял час, като всеки започнат час се таксува като нов час.

- Минималният ангажимент се таксува като 4 часа.

- Симултанният превод се извършва винаги с екип от двама преводачи с пълен хонорар за всеки от тях.

- В случай на събитие, което изисква пътуване, на преводача се осигуряват транспорт, хотел и храна за сметка на възложителя.

 

Моля, свържете с нас -  ще ви изпратим предложение спрямо конкретните ви изисквания.

Цени за официални преводи

Официалният превод е превод, извършен от заклет преводач и оформен по определен начин на бланка на агенцията за преводи. Офицалният превод се удостоверявя с подписа на преводача и печата на агенцията. За разликата между официален и легализиран превод можете да прочетете тук.

За ориентир посочваме цените за официален превод на някои от най-често поръчваните документи за физически лица от български на основни европейски езици (английски, немски, френски, италиански, руски) както следва:

 

Документи за гражданско състояние (Удостоверение за раждане, за брак, за постоянен адрес и др.) – 24 лв. – 4 работни дни. 

Обръщаме внимание, че документите за гражданско състояние могат да бъдат издадени от общината в многоезичен вариант по европейски стандарт и в този случай не се налага превод и/или легализация за държавите членки на ЕС. Повече информация можете да прочетете тук.

 

Свидетелство за съдимост 24 лв. – 4 работни дни

 

Диплома за средно образование/Диплома за висше образование (без приложението)65 лв. – 4 работни дни

 

Диплома за висше образование + приложение120 лв. – 4 работни дни

Всички цени включват 20% ДДС.

Цени за легализирани преводи

Цената на легализирания превод зависи от конкретния документ, държавните такси и сроковете на изпълнение. За разликата между официален и легализиран превод можете да прочетете тук. За ваше улеснение по-долу посочваме цената с ДДС за легализиран превод от български на основни европейски езици (английски, немски, френски, италиански, руски) на някои от най-често поръчваните документи.

 

Документи за гражданско състояние (Удостоверение за раждане, за брак, за постоянен адрес и др.) – Поставяне на апостил, Превод, Заверка на подписа на преводача – 108/120* лв. – 8 работни дни (*за език, различен от английски)

Обръщаме внимание, че документите за гражданско състояние могат да бъдат издадени от общината в многоезичен вариант по европейски стандарт и в този случай не се налага превод и/или легализация! Повече информация можете да прочетете тук.

 

Свидетелство за съдимост – Поставяне на апостил, Превод, Заверка на подписа на преводача – 84 лв. – 8 работни дни 

 

Диплома за средно образование/Диплома за висше образование (без приложението) – Поставяне на апостил, Превод, Заверка на подписа на преводача – 149/162* лв. – 9 работни дни (*за език, различен от английски)

 

Диплома за висше образование + приложение – Поставяне на апостил, Превод, Заверка на подписа на преводача – 288/300* лв. – 9 работни дни 

(*за език, различен от английски)

 

Тъй като документите и изискванията към тях са различни, моля, свържете с нас -  ще формираме цената спрямо конкретното ви запитване.

Свържете се с нас

+359 2 423 7073

+359 888 418 553

+359 884 126 405

bottom of page