top of page
Легализация

Легализацията е необходима за различни видове документи и се прави с цел удостоверяване автентичността на документа и/или неговия превод. За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и „легализиран“. Преводът трябва да бъде извършен от агенция, която има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

 

Тъй като в публичното пространство често се използват най-различни наименования като официален превод„легализиран превод“, „лицензиран превод“, „заверен превод“ и др., ще обясним основните разлики, за да се осведомите предварително какви точно са изискванията на приемаща страна.

Официален превод

Официалният превод е превод от заклет преводач, оформен по определен начин на бланка на агенцията за преводи, удостоверен с подписа на преводача и печата на агенцията.

Заклет преводач е лице, което отговаря на изискванията на Министерството на външните работи за включване в списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България.

Официалният превод е скрепен с оригинала на документа или негово копие посредством печата на агенцията.

Този тип превод се прилага обичайно за преводи на сертификати, удостоверения, декларации и друг тип документи, за които приемащата страна не изисква допълнителни заверки. Така например официален превод се използва при превод на студентско уверение за представяне пред НОИ, за превод на декларация за съответствие, на информационни листи за безопасност и на много други различни документи. 

Официалният превод, удостоверен с подпис на преводача и печат на агенцията, е най-бързата и най-икономичната услуга и често пъти е напълно достатъчен за приемащата страна. Той може да се направи както от български на чужд език, така и от чужд на български език. Ако все пак се окаже, че е необходима заверка на подписа на преводача, преминаваме към легализираните преводи, които ще разделим на два типа според това дали документите са български за ползване в чужбина или са чужди документи за ползване в България.

 

Легализиран превод на документи от чужбина

Тази процедура се прилага при документи от чужбина, чиито официални преводи трябва да бъдат представени пред българските институции.

Пример за такъв документ е актуално състояние на регистрирана в чужбина фирма, което трябва да се подаде в Търговския регистър. Обърнете внимание, че актуалното състояние трябва да бъде оригинал и да носи всички заверки на издаващата страна – удостоверение апостил“ (Apostille), ако страната е подписала Хагската конвенция, или друг тип заверки, ако между страната и Република България има действащ договор за правна помощ. Списък на страните по Хагската конвенция и на страните, с които има действащ договор за правна помощ, можете да видите тук.

Преводът на документите от чужбина се извършва от заклет преводач, оформя се на бланка на агенцията и носи нейния печат също както при официалния превод. Допълнителната стъпка е нотариалната заверка на подписа на преводача, който удостоверява пред нотариуса своето право да подписва официални преводи чрез издаденото му потвърждение от дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи.

 

Легализиран превод на български документи за чужбина

Пълната процедура по превод и легализация изисква поставяне на удостоверение апостил, превод от заклет преводач и заверка на подписа на преводача в дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи. За някои държави се налага и допълнителна заверка в съответното посолство. Също така документите, издадени от български инстанции, обикновено изискват специални печати „за чужбина“, за да бъде успешна процедурата по превод и легализация.

Пример: удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията трябва да носи специален печат, който удостоверява подписа на подписалото го лице, за да премине процедура по легализация с поставяне на апостил и/или заверка на подписа на преводача. По същия начин едно удостоверение за декларирани данни, издадено от НАП, трябва да носи подобен специален печат, за да може да бъде легализирано и преводът да бъде надлежно заверен.

Обръщаме внимание, че документите за гражданско състояние могат да бъдат издадени от общината в многоезичен вариант по европейски стандарт и в този случай не се налага превод и/или легализация, а могат директно да се представят в другите държави членки на ЕС. Ако обаче документът е за държава извън ЕС или приемащата страна настоява за наличие на апостил, или общината не може да ви издаде многоезичен вариант по европейски стандарт, отново е необходим специален печат „за чужбина“.

Независимо от случая, задължително уведомете инстанцията, която издава документа, че предстои легализация за чужбина, за да ви поставят необходимите допълнителни печати!

В някои случаи е достатъчно върху вашия документ да бъде положен само апостил, а преводът да извършите в държавата, за която е предназначен. В този случай преводът би бил по-скъп, но е възможно да изискват от вас този вариант.

Препоръчваме предварително да се осведомите какви точно са изискванията на приемащата страна, както и да се свържете с нас, преди да ни донесете документите, за да премине легализацията гладко и бързо.

Ако вашият документ се нуждае от официален превод и/или легализация, изпратете запитване тук или ни се обадете. Ще обсъдим какви предварителни заверки са необходими и ще ви направим предложение в зависимост от цената на превода и таксите на съответните инстанции. Някои от тях предлагат обикновена, бърза и експресна поръчка, така че цената може да варира според срока на изпълнение. Тук можете да видите цените на някои от най-често поръчваните лични документи за превод и легализация.

Свържете се с нас

+359 2 423 7073

+359 888 418 553

+359 884 126 405

bottom of page