top of page
Графично оформление/предпечат и печат

Нашата агенция разполага с отлични специалисти по предпечат и печат и можем да оформим вече извършените преводи като оригиналите, а при необходимост и да ги отпечатаме. 
 

В идеалния случай вие разполагате с изходни файлове в InDesign с всички картинки и шрифтове, които ние адаптираме с българския текст.

Най-често обаче  нашите клиенти ни предоставят pdf изходни файлове и ние връщаме готови за отпечатване pdf файлове с преведения текст. Това е възможно, когато картинките в изходния pdf файл са с достатъчно добра резолюция, за да могат да бъдат отпечатани в печатница. Изискването за висока резолюция отпада, ако файловете ще бъдат печатани на принтер или ще бъдат за уеб приложение.

 

Конкретно предложение за адаптация на рекламна брошура от английски език можете да видите тук, а за превод и предпечат на потребителско ръководство от английски език - тук.

 

В някои случаи може да пожелаете да намалите броя страници, за да оптимизирате разходите за печат например. В този случай нашите специалисти извършват редизайн на указаните страници, който може да включва комбиниране на съдържанието от 2 или повече страници, различно оформление и др. с цел да постигнем желания общ брой страници.

 

Вашият pdf документ може да бъде направен и интерактивен, така че посредством линкове потребителят лесно да отива на интересуващия го раздел. Това е полезно, когато предоставяте документа на потребителя в дигитален формат.

При наличие на html изходни файлове документът също може да бъде оформен в html формат.
 

Ако желаете, документът може да бъде и отпечатан. Ще обсъдим с вас тиража, броя страници, цветността и вида на хартията и ще формираме цена в зависимост от тези параметри.

Свържете се с нас

+359 2 423 7073

+359 888 418 553

+359 884 126 405

bottom of page