top of page
Писмени преводи

Работният процес при писмените преводи преминава през два етапа - превод от квалифициран преводач и редакция от втори преводач. При тясно специализирани преводи е възможен и трети етап - консултация със специалист в съответната област.
 

Като допълнителна или самостоятелна услуга предлагаме извършване на коректури на български език от професионален коректор.

Поддържаме специализирани екипи от преводач и редактор за най-често възлаганите типове преводи, а за нашите редовни клиенти работят едни и същи преводачи, за да запазим консистентността и стила на текстовете. Ако ви се налага да ползвате преводачески услуги регулярно или в големи обеми, свържете се с нас, за да договорим най-добрите условия.

При всяка ваша поръчка ще ви разпитаме подробно за спецификата на текста, ще съгласуваме терминологията, утвърдена във вашата компания или бранш и ще поискаме лице за контакт, към което да отправяме въпроси, свързани с текста. Вярваме, че ще постигнем желания резултат, ако работим в тясна връзка с вас - нашите клиенти.
 

Някои от сферите, в които имаме подчертано натрупан опит, са следните:
 

Преводи на юридически и административни документи
Договори, устави, проекти, тръжна документация, митнически и счетоводни документи, баланси, пълномощни, сертификати за съответствие, декларации за експлоатационни показатели (DOP), европейски технически оценки, бизнес кореспонденция и др. Независимо дали ви е необходим двуезично оформен документ, официален или легализиран превод, нашият екип е на ваше разположение. Повече за разликата между официален и легализиран превод можете да прочетете тук.
 

Преводи на пресинформации, рекламни брошури, продуктови каталози, уеб сайтове, е-обучения
Решението за покупка до голяма степен е емоция и вашите рекламни материали са изключително важни. Нашата цел е не просто да преведем съдържанието, а да предадем посланието по начин, който звучи естествено и въздействащо. Превеждаме най-често в сферата на автомобилната индустрия и авточастите, хранителните добавки, фармацията, козметиката, строителните материали, фотографията, потребителската електроника и др. Независимо от сферата, нашите преводачи извършват винаги задълбочено проучване на терминологията, създават се речници и преводачески памети, търси се обратна връзка от клиентите, за да се постигне най-добрия резултат.

Като допълнителна услуга предлагаме графично оформяне на документа с езика на превода (предпечат) и отпечатване, за да го получите в напълно завършен вид. Например можете да възложите превод, предпечат и печат на вашата рекламна брошура и да я получите готова за разпространение. Още по-популярен вариант сред нашите клиенти е само превод и предпечат на рекламната брошура, при който я получават в pdf формат с намалена резолюция за уеб приложения. С комплексната ни услуга пестите време, усилия за комуникация и координация и не на последно място постигате оптимизация в цената.

Конкретно предложение за превод и предпечат на рекламна брошура от английски език можете да видите тук.

 

Технически преводи

Ние знаем колко е важно един технически текст да бъде преведен точно и ясно, така че потребителите да го разберат правилно. За някои от нашите клиенти работим дълги години и притежаваме сериозен опит в превода на технически инструкции и спецификации, потребителски ръководства, инструкции за монтаж и употреба, указания за безопасност и др.

Този тип преводи  също често се нуждаят от запазване на оформлението и благодарение на нашите професионални софтуери или чрез предпечат на изходните pdf файлове успяваме да предадам превода със запазен вид на оригинала. От тази комплесна услуга се възползват клиенти с европейски технически оценки, автомобилни ръководства на собственика, ръководства за употреба на софтуер, потребителски инструкции,  проектна документация, обучителни материали, презентации и много други.

Конкретно предложение за превод и предпечат на потребителско ръководство от английски език можете да видите тук.

Преводи на филми и видео съдържание
Независимо дали разполагате със скрипта или се налага да превеждаме по слух, можем да извършим субтитриране на вашето видео съдържание.

Устни преводи

Устните преводи са три вида - симултанен, консекутивен и с придружаване
 

Симултанният превод се извършва паралелно с говорещия от един преводач на мястото на събитието или от кабинка в екип от двама преводачи. Този превод изисква най-голяма концентрация от страна на преводачите и е най-скъп по отношение на техническото оборудване. Същевременно при него не се губи време за превод, което позволява по-добра организация на събитията.
 

Консекутивният превод се извършва последователно след говорещия, който прави пауза на всеки 2-3 изречения, за да даде време на преводача. Този тип превод е най-икономичен по отношение на техническото оборудване, но отнема двойно повече време за мероприятието заради периода на изчакване.
 

Преводите с придружаване могат да бъдат най-различни - от изповядване на сделка пред нотариус до шопинг тур. Характерно за тях е, че се заплаща цялото време на ангажираност на преводача независимо дали се осъществява превод. 

Важно:

- Всички презентации или друг тип информация трябва да бъдат предоставени поне 1 седмица преди датата на събитието. Това ще позволи на преводача да се запознае предварително с темата и да зададе своите въпроси, ако има такива.

- Ако презентаторът възнамерява да използва анекдот/и по време на презентацията, необходимо е да ги сподели с преводача предварително.

- По време на събитието на преводача се осигуряват кафе-паузи и време за обяд. Съществено важно е преводачът да не бъде ангажиран професионално по време на кафе-паузите  и обяда, за да му се осигури време за почивка.

Свържете се с нас

+359 2 423 7073

+359 888 418 553

+359 884 126 405

Запитване за превод

bottom of page